START


Välkommen!


Mea Verba AB betyder "mina ord". För mig är det skrivna ordet viktigt. I både min lyrik och prosa vill jag eftersträva ett djup och en ärlighet i valet av ord. Och jag hoppas att läsaren i mina texter hittar själen och hjärtat bakom det skrivna, känner sig berörd och tar del av ärligheten.


Mina Ord kommer från mitt hjärta, mina värderingar. Men om jag samtidigt med dessa ord textmässigt kan illustrera också någon annans känslor och tankar, nå till ett annat hjärta, kanske ge glädje, tröst och förtrolighet i vardagen. På så sätt skapas något värdefullt: En dialog mellan författare och läsare.