Mea Verba


   

VÄLKOMMEN!


Mea Verba AB betyder "mina ord". För mig är det skrivna ordet viktigt. I både min lyrik och prosa vill jag eftersträva ett djup och en ärlighet i valet av ord. Och jag vill att läsaren i min lyrik ska hitta själen och hjärtat bakom det skrivna, känna sig berörd och ta del av ärligheten och strävan i att skapa en dialog oss emellan.
   
Mina Ord kommer från mitt hjärta, mina värderingar. Men om jag samtidigt med dessa ord textmässigt kan illustrera också någon annans känslor och tankar, nå till ett annat hjärta, kanske ge glädje, tröst och förtrolighet i vardagen. Då är glädjen och tacksamheten helt på min sida.

Jag har nu haft Mea Verba AB i snart tjugo år och det har varit en lustfylld resa, mycket arbete men också en stolthet över företagets utveckling. Med utveckling menar jag inte enbart ekonomisk
omsättning utan mera den bas och den värdegrund som företaget vilar på.                Foto: Siv Rudholm


/Gudrid Hansen